Martyriowe

wydarzenia

6 spotkanie z cyklu Heksameron

W środę po Mszy świętej gościliśmy ojca Macieja Sierzputowskiego, z którym omawiamy Heksameron. Rozpoczęliśmy rozważania o szóstym dniu stworzenia. Kiedy otworzymy Pismo Święte, to zobaczymy, że szóstego dnia Bóg stworzył… CZŁOWIEKA. No tak, to zazwyczaj nie jest dla nikogo niespodzianka… ale czy coś jeszcze w tym dniu zostało stworzone? Tego dnia po raz pierwszy Bóg nie stwarza „od tak” — mówi, żeby to ziemia wydała istoty żywe — i na świecie pojawiają się zwierzęta pełzające, latające, bydło i dzikie zwierzęta. To wszystko ma dla nas ukryty sens — więc za dużo nie można wyjaśniać — trzeba go troszkę samemu odkryć.

Na spotkaniu omówiliśmy tę pierwszą część, a na drugą zapraszamy do sali DA już 11.05 o 21.15.