Martyriowe

wydarzenia

Biegowa pielgrzymka na Jasną Górę – relacja

W dniach 22-23 sierpnia obyła się I Biegowa Pielgrzymka Akademicka na Jasną Górę, której organizatorem był Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego Martyria.

Pątnicy w ciągu 35 h pokonali dystans 320 km w formie sztafetowej. Zainteresowanie taką formą pielgrzymowania było ogromne. Ostatecznie w pielgrzymce wzięło udział ponad 30 osób; byli to głównie studenci i absolwenci DA Martyria, ale również parafianie Sanktuarium MB Królowej Męczenników i inne osoby, które dzięki zainteresowaniu mediów pragnęły wziąć udział w tym wydarzeniu.

Każdy z uczestników musiał spełnić zasadniczy wymóg: w przeciągu 70 minut trzeba było pokonać dystans 10 km. Z racji ciągle panującej pandemii, nie mogliśmy wszyscy uczestniczyć w całości trasy. Pątnicy dostawali wyznaczone odcinki, stawiali się w oznaczonym czasie i miejscu, a następnie pokonywali trasę, przekazując sobie pałeczkę – dziesiątkę różańca z zamiarem odmówienia jej podczas biegu. Odmówiliśmy zatem minimum 30 dziesiątek. W drodze towarzyszył nam specjalnie przygotowany wóz z zapleczem dodatkowej modlitwy i możliwością regeneracji. Na trasie nie zabrakło mobilizujących konferencji oraz śpiewów, które informowały przechodniów o naszym celu.

Modlitwa i trud ofiarowane zostały w intencji wygaśnięcia ciągle panującej pandemii oraz o zachowanie i umocnienie wiary dla naszej młodzieży, którą ta pandemia mocno duchowo osłabiła. Pomysł na pielgrzymkę zrodził się w głowach głównych organizatorów – Pawła Niedbalskiego oraz ks. Piotra Wachowskiego – podczas wspólnego biegania. Mając doświadczenia wcześniejszej rowerowej pielgrzymki na Jasną Górę, przygotowań do pieszej Przezroczystej, zrodziło się pragnienie, by dopełnić różnych form pielgrzymowania także przez bieg. Hasłem przewodnim był dla nas fragment św. Pawła: „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek został mi przygotowany wieniec życia, który w owym dniu odda mi Pan, sprawiedliwy sędzia” (2 Tm 4,7-8). Dziękujemy dobremu Bogu oraz wszystkim, dzięki którym mogliśmy wystartować w Bożych zawodach.