Martyriowe

wydarzenia

BK Frondy – „Paweł, apostoł Chrystusa”

W dniu 21 maja Bydgoski Klub Frondy zorganizował wyjście na pokaz filmu „Paweł, apostoł Chrystusa”. Zebrało się nas około 100 osób. Obejrzeliśmy film opowiadający historię św. Łukasza, który 30 lat po śmierci Chrystusa, próbuje spisać dzieje Świętego Pawła. Pokonuje wiele trudności, które spotykały wówczas Chrześcijan żyjących w Rzymie, ryzykując często życiem, aby dostać się do wiezienia i spisuje listy św. Pawła, które są nadal dla nas drogowskazem.