Martyriowe

wydarzenia

Dekoracja Świąteczna Sanktuarium MBKM

Duszpasterstwo Akademickie „Martyria” przygotowało dla parafian i sympatyków Sanktuarium Królowej Męczenników dekorację świąteczną w myśl trwającego synodu o Kościele: „Komunia, uczestnictwo, misja”. Wizualizacja przedstawia budynek kościoła, którego otwarte na oścież drzwi zapraszają każdego człowieka do nawiedzenia i odnalezienia obecnego w nim żywego Jezusa, który – w przeżywanej obecnie tajemnicy narodzenia Syna Bożego – zstępuje z nieba jako dar Boga Ojca. Dekoracji przewodzą Słowa Pana Jezusa z 17 rozdziału Ewangelii wg świętego Jana: „Jak Ojciec Mnie posłał na świat, tak i Ja ich na świat posłałem”; oraz hasło nowego roku duszpasterskiego: „Posłani w pokoju Chrystusa… do…”. Każdy wierny, po przekroczeniu progu świątyni, może przejrzeć się w ustawionym we wnętrzu kościoła lustrze. Odbita w nim postać uświadamia, że nikt inny, jak właśnie ten, którego widzę przed sobą, jest posłany w pokoju Chrystusa. Na wielu cegłach frontu świątyni wypisane są osoby i przestrzenie, do których posłani są uczniowie Jezusa. Każdy przybywający na Liturgię otrzyma motto:

„Wchodzisz tutaj, by kochać Boga; wychodzisz stąd, by kochać człowieka”.

Dekoracja ma uświadomić wiernym, że wszyscy jesteśmy żywymi kamieniami w budowli Kościoła. Od każdego z nas zależy, jak bardzo – obdarowani pokojem Chrystusa – będziemy budować widzialne Ciało Chrystusa. Dekoracja ma przybliżyć wiernym prawdę o wspólnocie Kościoła, którą umiłował Pan Jezus, a której obraz dziś zostaje zniekształcony przez każdy grzech.