Droga do wolności
9 - 11 marca 2018 r.

Wprowadzenie

U źródeł poszukiwania wolności znajduje się ludzka TĘSKNOTA. Jest to tęsknota za uwolnieniem od zranień, uzależnień, lęków, konfliktów i destrukcyjnych więzi. Jest to także tęsknota za rozwojem i dojrzałością. Jest to tęsknota za HARMONIĄ życia.
 
Ta harmonia, będąca celem wędrówki, dotyczy najpierw wnętrza – zintegrowania myśli, uczuć i działań. Człowiek pragnie przezwyciężenia rozdarcia między sferą cielesną, psychiczną i duchową. Chce mądrości ujawniającej się w uporządkowaniu osobistej historii życia – wnikliwego i uważnego spotkania osobistej (czasem bardzo poranionej) przeszłości z marzeniami i planami na życie oraz poczuciem dobrego i owocnego przeżywania teraźniejszości.
 
Upragniona harmonia dotyczy także relacji zewnętrznych z osobami, których znaczenie dla naszego życia jest niezaprzczlne. Ostatecznie człowiek tęskni za głębokim i umacniającym kontaktem z Bogiem.
 
Owocem takiej drogi do harmonii jest troska o otaczający świat ludzi i przyrody, kultury i techniki. W niej człowiek odkrywa swoją misję życiową oraz bezpieczną przystań.
 
Droga do wolności dokonuje się w klimacie konfliktów nękających człowieka. Są to zarówno konflikty wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Większość z nich ma swoje źródło w grzechu pierworodnym – jego istotą jest zlekceważenie programu Bożego i wybór takiej drogi, na której niebezpieczne sytuacje powodują nieuniknione zranienia.
 
Na „Drogę do Wolności” w Wielkim Poście A.D. 2018 zapraszamy wszystkich spragnionych pełni życia, poranionych trudnościami, tęskniących za rozwojem i życiem pełnią swojego życia. Zapraszamy także tych, którzy są utrudzeni i obciążeni – razem przemierzymy drogę do źródła, do nadziei, nawrócenia i życia w prawdziwej harmonii.

Dla kogo

Na dni skupienia zapraszamy Wszystkich, którzy chcą dobrze przeżyć Wielki Post. Oczywiście przybędziemy całą różnorodnością Wspólnoty Martyrii – rodzinami, małżeństwami, singlami, grupami młodzieży. Jednak każda osoba tęskniąca za pełnią wolności, którą można znaleźć jedynie w Bogu, będzie mile widziana.

Kto

Ks. prof. dr hab. Romuald Jaworski, kapłan Diecezji Płockiej, psycholog i psychoterapeuta, ukończył studia psychologiczne na KUL-u w Lublinie, kierownik Katedry Psychologii Religii UKSW w Warszawie. Współzałożyciel i Wieloletni Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Psychologii Pastoralnej. Autor książek i artykułów z psychologii religii i psychologii pastoralnej, m. in. „Psychologiczne korelaty religijności personalnej” „Ku pełni życia” „Harmonia i konflikty. Empiryczna weryfikacja podstawowego paradygmatu psychologii pastoralnej”.

Program

Piątek – 9 marca

19:30 – wieczór integracyjny: „Patriotyczne śpiewanie”
– w 100 rocznicę odzyskania niepodległości „Pieśń konfederatów” i inne śpiewy narodowe
– recytacje patriotycznych wierszy i chwile wspomień.
21:00 – Apel Jasnogórski

Sobota – 10 marca

8:00 – jutrznia, wprowadzenie w temat rekolekcji: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus”
9:00 – śniadanie
11:00 – Konferencja 1: „Wartość wolności” – Fragment filmu „Ziemia Maryi” – Sceny w Raju.
13:00 – Msza Święta z homilią
14:30 – obiad, czas na spacer
16:30 – Bibliodrama: „Paralityk” lub „Jawonogrzesznica”
19:00 – kolacja
21:00 – Apel Jasnogórski
– konferencja 2 (otwarta): „Zniewolenia człowieka i drogi do wolności”
Ok. 23:00 – czuwanie modlitewne

Niedziela – 11 marca

8:00 – jutrznia, poranna konferencja
9:30 – śniadanie
11:00 – konferencja 3: „Rodzina a wolność”
13:00 – Msza Święta z homilią
14:30 – obiad, powrót do domu

Miejsce

Ośrodek Szkoleniowy Caritas Diecezji Toruńskiej
http://www.osrodek.torun.caritas.pl/

Za ile

Na Drogę do Wolności w Wielkim Poście A.D. 2018 zapraszamy każdego, bez względu na stan portfela. Na miejscu będzie skarbonka, do której każdy wrzuci tyle, ile ma – jedni więcej, drudzy mniej. Mamy nadzieję, że bilans wyjdzie na „0”.
 
Dla bardziej skrupulatnych – koszty wyjazdu szacujemy na 200 zł / osobę dorosłą i dzieci od 14 roku życia; 90 zł za dzieci w wieku 3 – 13 lat. Dzieci do 2 roku życia za darmo.
 
Dlatego jeżeli nie masz pieniędzy – przyjedź z zaufaniem, że dobry Bóg także poprzez twoich bliźnich zatroszczy się o Ciebie. Jeżeli masz nadwyżkę finansów – być może te rekolekcje będą dla Ciebie także okazją do dobrego uczynku.

Zapisy