Martyriowe

wydarzenia

„Duch Święty wszystkiego Was nauczy”

Pod tym hasłem odbył się adwentowy dzień skupienia dla absolwenckiej części Martyrii. Przeżyliśmy go 16 grudnia u zaprzyjaźnionych ojców duchaczy. Konferencję wprowadzającą wygłosił ks. Romuald Jaworski, a kolejną o. Maciej Sierzputowski. Oba wykłady dotyczyły oczywiście Ducha Świętego. Księża mówili o Jego darach i tym, jak i gdzie możemy je wypełniać. Mogliśmy pomyśleć nad tym, jak Pan Bóg próbował i nadal próbuje dotrzeć do nas przez swojego Ducha. O tym, jak posłał swojego Syna, aby Ten umarł, zmartwychwstał i wstąpił do nieba, aby przekazać nam Ducha Świętego, z którym powinniśmy być na co dzień za pan brat, aby nasze życie było pełne i prowadziło do zbawienia — nie tylko nas.