Martyriowe

wydarzenia

Gdy życie traci sens

27 lutego o godz. 16:00 do Centrum Edukacyjno-Formacyjnego DB (ul. Grodzka 18), Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego „Martyria” i „Papageno Team” zapraszają rodziców, nauczycieli, duszpasterzy, wychowawców na wykład otwarty pt. „Gdy życie traci sens”.

Kryzys samobójczy w rodzinie, duszpasterstwie i procesie terapii. Spotkanie otworzy ks. Jarosław Magierski z Łodzi, który prowadzi Duszpasterstwo i Strefę Wsparcia „Papageno Team” – duszpasterstwo osób w kryzysie suicydalnym, po próbie samobójczej oraz doświadczonych samobójstwem bliskiej osoby (www.papagenoteam.com), oraz zaproszeni goście.

Wykład otwarty poprowadzą:
1. „A we mnie duch mój omdlewa” Ps 143,4-duszpasterstwo w kryzysie siucydalnym (ks. Jarosław Magierski – psychotraumatolog, suicydolog, koordynator Papageno Team, duszpasterstwa skierowanego do osób w kryzysie samobójczym);
2. „Zamiera we mnie serce” Ps 143,4-bezgraniczne cierpienie w kryzysie samobójczym -perspektywa psychoterapii. Drogi terapii i strategie towarzyszenia w zdrowieniu (Joanna Niedbalska–psychoterapeuta młodzieży i dorosłych. Terapeuta par, małżeństw i rodzin);
3. Zagrożone ciało – kryzys samobójczy w leczeniu psychiatrycznym (Izabela Fadel – lekarz psychiatra, psychoterapeuta).