Martyriowe

wydarzenia

Komunikat w sprawie koronawirusa

W związku z panującą w naszym kraju epidemią koronawirusa, zawieszam do odwołania wszystkie spotkania formacyjne i integracyjne organizowane przez Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego „Martyria” oraz Duszpasterstwo Młodzieży „4don4LORD”.

Aby podtrzymać ducha wspólnoty, zapraszam do codziennej modlitwy Apelem Jasnogórskim, który o godz. 21:00 transmitowany będzie z sali naszego duszpasterstwa na facebook’owym kanale Martyrii. Zawierzać będziemy Bogu przez ręce Matki Najświętszej cały świat, modląc się o ustanie epidemii i powrót do zdrowia wszystkich chorych i cierpiących.

Jednocześnie, odpowiadając na apel Rady Stałej KEP (z dnia 12.03.2020 r.), zachęcam studentów i innych chętnych parafian do włączenia się w martyriową akcję „Kocham więc służę”. Polegać ona będzie na podjęciu 12-godzinnego dyżuru służby względem zgłaszających z prośbą o pomoc samotnych, starszych i schorowanych parafian. Wolontariat polega wyłącznie na zrobieniu pilnych zakupów artykułów spożywczych oraz koniecznych leków lub wyrzuceniu śmieci. Zgłoszenia wolontariuszy przyjmujemy telefonicznie pod numerem 600 828 444. Dodatkowe informacje wraz ze szczegółową instrukcją zachowania się zamieszczone są na naszej stronie.

Niech w tym trudnym dla świata czasie nie zabraknie modlitwy i właściwie podejmowanych czynów chrześcijańskiej miłości w duchu prośby udzielonej nam przez św. Pawła: „W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi! W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie! Nie opuszczajcie się w gorliwości! Bądźcie płomiennego ducha! Pełnijcie służbę Panu! Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali!” (Rz 12,10-12).

Z modlitwą:
ks. Piotr Wachowski – duszpasterz młodzieży i akademicki diecezji bydgoskiej