Martyriowe

wydarzenia

Ogólnobydgoska Wigilia Akademicka

17 grudnia w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej odbyło się świąteczne spotkanie opłatkowe przedstawicieli wszystkich wyższych uczelni naszego miasta. Do tej pory – zgodnie z wieloletnią tradycją – dla Władz, pracowników naukowych i administracyjnych oraz studentów, wspólna Wigilia była szansą, by z okazji Świąt Bożego Narodzenia, z opłatkiem w ręku, składać sobie życzenia. Tym razem musiało być jednak nieco inaczej. Troska o zdrowie bliźniego – tak często wyrażana w składanych nawzajem serdecznościach – nie pozwoliła nam wszystkim fizycznie zgromadzić się w jednym miejscu. Za pomocą platformy internetowej przedłużyliśmy tę cenną tradycję wierząc, że pragnienie spotkania jest większe, aniżeli jakiekolwiek ograniczenia. W kilkuosobowej delegacji Uczelni odpowiedzialnej za organizację wydarzenia, w obecności Pasterza Diecezji – Biskupa Jana Tyrawy oraz duszpasterza akademickiego, mogliśmy połączyć się z innymi środowiskami akademickimi, wyrażając pragnienie jedności oraz pomyślności w nadchodzącym nowym roku. Podczas spotkania nie mogło zabraknąć modlitwy, lektury fragmentu Ewangelii o narodzeniu Pańskim oraz wspólnego śpiewania kolęd w wykonaniu młodzieży akademickiej z zespołu „Amen+”.

Spotkania opłatkowe przedstawicieli bydgoskich uczelni stały się tradycją, która buduje i umacnia naszą wspólnotę akademicką. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, od początku swojego istnienia, po raz dwudziesty, ma zaszczyt uczestniczyć, w corocznych, spotkaniach opłatkowych środowiska akademickiego miasta Bydgoszczy.

Tegoroczne spotkanie opłatkowe, z powodu pandemii koronawirusa COVID-19, różni się od tych, organizowanych w poprzednich latach. Pandemia sprawiła, iż niepewność, obawa o zdrowie i życie, to odczucia, które niestety, towarzyszą nam w ostatnim czasie. Zawieszona większość zajęć na uczelniach i ograniczona możliwość kontaktu, stawia nowe wyzwania, wobec środowiska akademickiego. Obostrzenia wiążą się, z odpowiedzialnością za zdrowie własne i drugiego człowieka.

Potrzeba wzajemnej pomocy, wsparcia najsłabszych i dzielenia się wszelakim dobrem, to szczególne zadania, jakie stawia przed nami rzeczywistość dnia dzisiejszego. Jakże aktualnie brzmią słowa Świętego Jana Pawła II:

<< W Noc Bożego Narodzenia, Bóg otworzył nam Niebo, dzieląc z nami ziemskie życie. Człowiek jest wielki nie przez to, kim jest, ale przez to, czym dzieli się z innymi. >>

– podsumowała Rektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, prof. Helena Czakowska.