Martyriowe

wydarzenia

Rekolekcje Adwentowe dla młodzieży i studentów

Duszpasterstwo Młodzieży i Studentów zaprasza na adwentowe rekolekcje pt. „Oto Baranek Boży”, które w każdy poniedziałek adwentu o godz. 19:00 odbywać się będą w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego naszej diecezji, przy ulicy Grodzkiej 18. Prowadzić je będą duszpasterze młodzieży i akademiccy naszego miasta.
Tematyka rekolekcji nawiązuje bezpośrednio do hasła nowego roku duszpasterskiego „Wielka tajemnica wiary”, a poruszane kwestie uwrażliwiać będą młodzież i studentów na pogłębione rozumienie i przeżywanie Mszy Świętej.

2 grudnia – „Baranek daje nam jeść” – o. Maciej Sierzputowski CSSp

9 grudnia – „Anioł śmierci i krew Baranka” – ks. Rafał Muzolf

16 grudnia – „Podążaj śladami Baranka” – ks. Łukasz Krzewiński