Martyriowe

wydarzenia

Rekolekcje na Dobry Początek

Od 14 do 17 października trwały Rekolekcje na Dobry Początek. W tym roku przyjechał do nas ks. Kuba Bartczak – najsławniejszy chrześcijański raper. Swoim świadectwem przybliżył nam, jak stać się człowiekiem wolnym – czyli prawdziwie szczęśliwym. Ostatniego dnia rekolekcji zrobił nam niespodziankę i zaśpiewał kilka swoich utworów. Jego energiczne kawałki porwały ludzi do uwielbienia Boga.

Echo Synodu: Czy dzisiejszy Kościół jest dla młodych Rodziną?

W odpowiedzi na Synod Biskupów całego świata pt. „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”, który
pod przewodnictwem Papieża Franciszka od 3 do 28 października odbywał się w Rzymie, w dniach 14-17
października w parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników w Bydgoszczy trwały rekolekcje
młodzieżowo-akademickie „Na dobry początek”, które poprowadził ks. Jakub Bartczak – tworzący
muzykę hip-hopową duszpasterz młodzieży z Wrocławia.

Celem rekolekcji była chęć dotarcia z Dobrą Nowiną o Jezusie Chrystusie do szerokiego gremium
młodego pokolenia, zarówno tego związanego z Kościołem i duszpasterstwem, jak również – a może
przede wszystkim – oddalonego od niego, bo mocno się od niego dystansującego. Nauki rekolekcyjne,
msze święte, czuwania dla studentów i absolwentów Duszpasterstwa Akademickiego „Martyria”,
spotkania ewangelizacyjne z młodzieżą 4don4LORD przygotowującą się do sakramentu bierzmowania
oraz uczniami ZS nr 5 Mistrzostwa Sportowego intensywnie wypełniły miniony tydzień. Jednym słowem:
wykorzystać czas łaski, by nie zmarnować okazji do zwrócenia uwagi młodzieży na Boga nieustannie
obecnego w ich życiu oraz zwrócenia uwagi Kościoła w kierunku młodzieży, która zdecydowanie oddala
się od niego.

Przeżywamy trudny czas dla duszpasterstwa młodzieży. Na co dzień coraz mocniej zauważamy
nieobecność młodych w Kościele, a przyjmowanie przez nich sakramentów odbywa się zazwyczaj ze
względu na okoliczności. „Instrumentum laboris” XV Zwyczajnego Synodu Biskupów dotyczącego
młodzieży jasno wskazuje, że młodzi całkowicie zatracili dziś potrzebę identyfikacji z Kościołem, który
przestaje być dla nich przekonujący w kontaktowaniu się z Bogiem, a On sam – Bóg w Osobie Jezusa
Chrystusa – głównie utożsamiany jest jedynie z „Superbohaterem z przeszłości”, który godny jest
podziwu, ale nie ma żadnego realnego wpływu na ich życie, bo nie jest kimś, z kim warto by było
poważnie się zaprzyjaźnić. Potrzeba nam zatem wyraźnych świadków realnej przyjaźni z Panem Jezusem
pośród osób, które dzięki wyznawanym wartościom i zainteresowaniom staną się bliskie młodemu
człowiekowi. Taką osobą jest między innymi ks. Jakub, który tworząc muzykę hip-hopową, językiem
młodych trafia do ich serc i przekonuje, że Pan Jezus czeka na nich w sakramentach, które sprawowane są
w Kościele. Kościół zaś dla każdego może być cenną wspólnotą, a nawet troszczącą się o siebie rodziną,
za którą tak bardzo tęskni każdy młody człowiek, na co również zwrócił uwagę podczas jednej z sesji
Synodu delegat KEP abp Grzegorz Ryś: „Kościół jak rodzina musi cały czas towarzyszyć swoim
dzieciom. Młodzi cenią rodzinę samą w sobie i jeśli im się pomoże zrozumieć wartość rodziny, to od niej
wychodząc można poprowadzić ich do wiary, do Pana Boga, który jest Stwórcą rodziny. Chcemy
młodych prowadzić nie tylko do przeżywania młodości, ale do odkrywania Jezusa Chrystusa. Żeby do
Niego dojść trzeba się najpierw z nimi spotkać w tych miejscach, które są dla nich istotne. Takimi
miejscami są przyjaźń, praca, wolność, a rodzina z nich jest na pierwszym miejscu”.

Delegatami na Synod z diecezji bydgoskiej są Ida Kosmeja z parafii MB Królowej Męczenników oraz
Maria Peplińska z parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty z Bydgoszczy, które zasilają skład
Młodzieżowej Rady Programowej Diecezji Bydgoskiej.