Martyriowe

wydarzenia

Tobie mówię WSTAŃ

„Tobie mówię WSTAŃ” to tytuł kolejnego cyklu spotkań pod hasłem Psychika Katolika. W czasie spotkań poszukujemy odpowiedzi na ważne pytania dotyczące naszego życia, czerpiąc z obszarów duchowości, psychologii, psychiatrii i psychoterapii. W tym roku akademickim kanwą wszystkich spotkań będą słowa Psalmu 118: Abym upadł, uderzono mnie i pchnięto, lecz Pan mnie podtrzymał. To właśnie w tej perspektywie będziemy szukać odpowiedzi na pytanie w jaki sposób radzić sobie z trudnościami takimi jak: samookaleczenia, myśli samobójcze, zranione relacje, żałoba i strata w różnych obszarach naszego życia. Zaproszeni goście – specjaliści w pracy duszpasterskiej, lekarskiej i terapeutycznej – poprowadzą nas w teoretyczne i praktyczne aspekty tych zagadnień.

Terminy spotkań:

  • 12 czerwca