Martyriowe

wydarzenia

Uroczysta ogólnobydgoska inauguracja roku akademickiego

Rozpoczął się październik, co oznacza, że studenci po długich i zasłużonych wakacjach wrócili na uczelnie, by dalej zdobywać wiedzę i się rozwijać. Każdy nowy rok akademicki rozpoczynany jest oficjalnie, by podkreślić rangę tego, co się robi i odpowiednio nastroić się na nowe dziesięć miesięcy.

Prócz uroczystości w murach poszczególnych uczelni co roku odbywa się uroczysta inauguracja roku akademickiego w kościele, by to Bogu poświęcić trud nauki i radość z odkrywania nowego. 9 października do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Męczenników w Fordonie przybyli studenci oraz przybrani w galowe gronostaje rektorzy bydgoskich uczelni. Wśród znamienitych gości pojawili się:

  • Prorektor ds. dydaktycznych i jakości kształcenia UKW – dr hab. Benedykt Odya
  • Rektor Akademii Muzycznej w Bydgoszczy – prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska
  • Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich Politechniki Bydgoskiej im. J i J Śniadeckich – dr hab. inż. Małgorzata Gotowska
  • Prorektor ds. nauki i ewaluacji – dr hab. inż. Łukasz Skowroński,
  • Rektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy – dr Helena Czakowska, prof. Uczelni
  • Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy – dr Marek Chamot, prof. Uczelni
  • Prorektor ds. Nauki i Współpracy – prof. WSG dr inż. Ryszard Maciołek – WSG
  • Rektor Bydgoskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy – dr Włodzimierz Majewski
  • Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Ducha Świętego w Bydgoszczy – o. Krzysztof Frenc

Wszyscy wzięli udział we wspólnej Mszy Świętej, której przewodniczył biskup Diecezji Bydgoskiej, ksiądz Krzysztof Włodarczyk.
Gospodarzem uroczystości było Duszpasterstwo Akademickie Martyria. Dzięki zaradności studentów wszyscy goście po skończonej Eucharystii mogli się udać na plebanię, gdzie czekał pyszny i wykwintny poczęstunek. Był to owocny czas rozmów urozmaicony występem Macieja Różyckiego. Do wspólnego śpiewania włączył się sam ksiądz Biskup.