Martyriowe

wydarzenia

XXI Misterium Męki Pańskiej

Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego „Martyria” wraz ze wspólnotami Sanktuarium Królowej Męczenników w Bydgoszczy zaprasza na XXI Misterium Męki Pańskiej pod hasłem „Pieśń o winnicy”. Plenerowe wydarzenie odbędzie się w Niedzielę Palmową – 10 kwietnia 2022 – na terenie fordońskiej Doliny Śmierci. Tradycyjnie zostanie wystawione w dwóch odsłonach – o godz. 16:00 i 20:00.

Misterium skupia się przede wszystkim na Chrystusie, na Jego Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu. Jest to najważniejsza oś, wokół której buduje się cała opowieść, dotykająca czasów biblijnych i współczesnych.

Jednakże, jak każdego roku, pragniemy poszerzyć swoje spojrzenie i dotknąć spraw aktualnych, którymi dziś żyjemy. Dlatego temat nawiązuje do dwóch ważnych wydarzeń w Kościele. Pierwsze, to Synod, istotny dla  Kościoła Powszechnego. Drugie, ważne dla naszego Kościoła lokalnego, to 20 rocznica śmierci ks. Zygmunta Trybowskiego, założyciela wspólnoty parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników.

Synod, zwołany przez Papieża Franciszka, ma pomóc nam odnowić spojrzenie na Kościół, który jest wspólnotą braci i sióstr, zjednoczonych i ożywionych obecnością Chrystusa. Bóg został z nami w Chlebie i jest obecny w Kościele. Zaprasza nas , byśmy odkrywali, że tylko w jedności z Nim możemy w pełni owocować. Jednym z biblijnych obrazów Kościoła jest właśnie winnica i krzew winny. Przez te obrazy chcemy na nowo spojrzeć na siebie i na Kościół, odkrywając, że Misterium dzieje się teraz i w nas, i że tylko w jedności z Bogiem możemy wejść w Tajemnice trwania w jedności między sobą.

 

Zapraszamy diecezjan do udziału w XXI Misterium Męki Pańskiej!
Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.misterium.bydgoszcz.pl oraz w mediach społecznościowych.