Martyriowe

wydarzenia

XXIII Misterium Męki Pańskiej

W dniu 24 marca 2024 roku odbyło się XXIII Misterium Męki Pańskiej pt.

„Wracam do domu”

To wyjątkowa forma spektaklu Drogi Krzyżowej w plenerze, połączonej z dźwiękiem i światłem, która pomaga nam wejść w rozpoczynający się Wielki Tydzień.
Nasze rozważania wokół śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, dały nam też możliwość wplecenia w scenę współczesną fragmentu ewangelii o Marnotrawnym synu. Mogliśmy doświadczyć zagubień, ciemności grzechu, pokręconych ścieżek, na które zaprowadziły marzenia o wielkości. Tegoroczne Misterium było zaproszeniem do wejścia w tą tajemnicę miłosierdzia. Odczytujemy ją w Krzyżu Chrystusa, na którym zrodził się Kościół. Bo Domem jest Kościół, którego drzwi zostały otwarte dla każdego przez Mękę i Śmierć Chrystusa. On wziął na siebie nasze zagubienie, rany i słabość, byśmy – jak w Syn Marnotrawny w Domu Ojca – na nowo odczytali swoją godność i odzyskali życie.