Martyriowe

wydarzenia

„Zygmunt Trybowski. Ksiądz, który zbudował Kościół”

Wielką radością jest dla nas oficjalne rozpoczęcie w naszej diecezji procesu informacynjego, który jak wierzymy doprowadzi ks. Zygmunta Trybowskiego do włączenia w grono błogosławionych Kościoła️. Książka autorstwa ks. Piotra Wachowskiego pt. jest rzetelną biografią życia tego kapłana. Biografia, będąca kompendium informacji o życiu świątobliwego kapłana Zygmunta Trybowskiego, powstała na bazie rozprawy doktorskiej pt. „Soborowa wizja Kościoła jako communio na przykładzie życia i duszpasterskiej posługi ks. Zygmunta Trybowskiego”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jana Perszona, na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu. Ks. Trybowski był budowniczym kościoła i pierwszym proboszczem parafii pw. MB Królowej Męczenników w Bydgoszczy”. W tym roku przeżywamy 60. rocznicę jego święceń kapłańskich, 40. rocznicę powstania parafii MB Królowej Męczenników w Bydgoszczy i 20. rocznicę śmierci kandydata na ołtarze.

Weekend 7-8 października br. był czasem promocji tej książki, spotkania autorskiego z autorem książki i nade wszystko wzruszających spotkań ze świadkami życia ks. Zygmunta.
Niedzielę tę zwieńczyliśmy wspólną Eucharystią z udziałem ŻARu – Żywego Akademickiego Różańca, który zasilony został przez nowych członków. Baaaardzo wdzięczni za piękne, wspólne chwile modlimy się słowami ukochanej piosenki ks. Zygmunta: „Nie umiem dziękować Ci Panie, Bo małe są moje słowa Zechciej przyjąć moje milczenie I naucz mnie życiem dziękować….”