Martyriowe

wydarzenia

Zygmunt Trybowski – Ksiądz, który zbudował Kościół

Zapraszamy do nabywania i lektury publikacji pt. „Zygmunt Trybowski – Ksiądz, który zbudował Kościół”. Biografia, będąca kompendium informacji o życiu świątobliwego kapłana Zygmunta Trybowskiego, powstała na bazie rozprawy doktorskiej pt. „Soborowa wizja Kościoła jako communio na przykładzie życia i duszpasterskiej posługi ks. Zygmunta Trybowskiego”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jana Perszona, na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu.

Ks. Trybowski był budowniczym kościoła i pierwszym proboszczem parafii pw. MB Królowej Męczenników w Bydgoszczy”. W tym roku przeżywamy 60. rocznicę jego święceń kapłańskich, 40. rocznicę powstania parafii MB Królowej Męczenników w Bydgoszczy i 20. rocznicę śmierci kandydata na ołtarze.

Publikacja dostępna będzie do nabycia podczas spotkania autorskiego – w niedzielę 8 października o godz. 16:00 w auli domu parafialnego MBKM oraz po każdej Mszy św. akademickiej.

Książka w cenie 40 zł.