Martyriowe

wydarzenia

87. Ogólnopolska Pielgrzymka Akademicka na Jasną Górę

„Jestem, pamiętam, czuwam” to hasło 87. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Akademickiej na Jasną Górę.
Konferencje, dyskusje, czuwania, Eucharystia, Rota Ślubowania Studentów wypełniły cały dzień obecności u Królowej Polski.
Oficjalna tradycja pielgrzymowania świata akademickiego naszej Ojczyzny na Jasną Górę sięga 1936 roku. W annałach Jasnej Góry zapisane jest, że jednego roku na tę pielgrzymkę, wraz z rówieśnikami, przybył student Karol Wojtyła.

Dziś – 13 maja – wspominaliśmy również rocznicę zamachu na jego życie oraz cudowne uzdrowienie za przyczyną MB Fatimskiej

Św. Janie Pawle II – patronie Martyrii – módl się za nami! Miej w opiece naszych studentów!