Martyriowe

wydarzenia

Noc Zesłania Ducha Świętego 2023

W Noc Zesłania Ducha Świętego parafia św. Jadwigi stała się Wieczernikiem Kościoła bydgoskiego by w nim wraz z Pasterzem Ks. bp Krzysztofem i przedstawicielami wspólnot diecezji bydgoskiej prosić o wylanie Ducha Świętego.

Podczas uroczystej Eucharystii przedstawiciele naszej wspólnoty Martyriowej  otrzymali błogosławieństwo Księdza Biskupa i zostali posłani do funkcji:

  • Psałterza – Renata Paprocka
  • Lektora Słowa – Bartek Bawół
  • Ceremoniarza – Tymoteusz Schmidt i Bartek Różański
  • Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej – Krzysztof Grochowski

Gratulujemy i otaczamy modlitwa!

A my z całego serca , jak zachęcał Ojciec naszej diecezji podlizujmy się Duchowi Świętemu wołając

„Duchu Święty przyjdź!!!”