Martyriowe

wydarzenia

Adwentowy Dzień Skupienia studentów

Dnia 8 grudnia 2018 r. w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny pokaźna reprezentacja D.A. Martyria wzięła udział w Adwentowym Dniu Skupienia.

Spotkaliśmy się już przed godziną 9 rano, by po krótkiej modlitwie, zaopatrzeni w Pismo Święte, notatniki i ołówki udać się samochodami do jednego z najbardziej malowniczych zakątków Bydgoszczy – Opławca. Na miejscu opowieścią o uzdrowiskowych właściwościach lokalnego mikroklimatu, związkach św. Jana Pawła II z Opławcem oraz kulcie maryjnym przywitał nas gospodarz parafii p.w. Przemienienia Pańskiego – Ksiądz proboszcz Grzegorz Roman.

Zasadniczą część programu Adwentowego Dnia Skupienia rozpoczęliśmy od konferencji, poprowadzonej przez naszego opiekuna Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży ks. Piotra Wachowskiego. Za podstawę naszych rozważań posłużyło czytanie z 3 rozdziału Księgi Rodzaju, a zwłaszcza pytanie Boga skierowane do Adama i do każdego z nas: „Gdzie jesteś?”. Gdzie jesteś w swoim życiu? Z czym się zmagasz? Co jest Twoim krzyżem? Co Twoim grzechem głównym? Odpowiedzi na te pytania szukaliśmy podczas spaceru, w ciszy, samotności, kontemplując przyrodę.

Po tych przemyśleniach nastał czas na chwilę wytchnienia przy kawie i ciastku, a następnie przygotowania do Adoracji Najświętszego Sakramentu w Godzinie Łaski. Podczas Adoracji mieliśmy szansę skorzystać z Sakramentu Pojednania, znaleźliśmy czas odmówienie modlitwy różańcowej, a chwile ciszy przeplatane były wspólnym śpiewem ku czci Pana i ku pokrzepieniu ducha.

Ku pokrzepieniu ciała natomiast po zakończeniu adoracji zjedliśmy razem pyszny obiad przygotowany przez nasze koleżanki.

Nabrawszy sił, wróciliśmy do rozważań tekstów Pisma Świętego i kolejnych czytań przewidzianych w liturgii słowa tego dnia, a zwłaszcza fragmentu Ewangelii o zwiastowaniu Najświętszej Maryi Pannie, z którym to tekstem ponownie zostaliśmy w samotności, by rozważając go, znaleźć w nim słowa skierowane bezpośrednio do nas samych.

Punktem kulminacyjnym i zwieńczeniem całego dnia była Eucharystia, którą ks. Piotr sprawował w intencji sił dla naszej wspólnoty w podejmowaniu naszych osobistych krzyży oraz w zmaganiu się z grzechem. Po jej zakończeniu udaliśmy się w drogę powrotną i modlitwą w salce D.A. Martyria zakończyliśmy dzień Pełen Łaski.