Martyriowe

wydarzenia

Żywy Żłóbek 2018 – relacja

Już od 25 lat istnieje Żywy Żłobek, wymyślony i tworzony przez studentów i absolwentów naszego duszpasterstwa Martyria, przy wsparciu młodzieży GPS oraz 4don4LORD, a także parafian. To wielkie dzieło można było zobaczyć podczas pasterek oraz pierwszego i drugiego dnia świąt.

Tradycyjnie w rolę Świętej Rodziny wcieliły się małżeństwa z Martyrii. W tym roku jest sporo maluchów, więc na każdej Mszy Świętej z udziałem żywego żłobka w rolę Maryi, Józefa i Małej Dzieciny wcieliło się inne małżeństwo, które dodatkowo współtworzyło liturgię, a anioł zaśpiewał psalm. W szopce nie zabrakło aniołów, tych większych i tych mniejszych, pasterzy dużych i małych a także zwierząt: królików, kóz, owiec, kuców i osłów.

Po drugiej stronie ołtarza można było zobaczyć specjalną dekorację – żłobek, a w nim nasze uzależnienia, które prowadzą nas do grzeszności. A w tym wszystkim Ona, Maryja, której jeśli się tylko odda trudy, wyprowadzi z naszej grzeszności dobro.
Za tegoroczne dzieło i świadectwo swojego życia serdeczne Bóg zapłać tym, którzy tworzyli Żywy Żłóbek. Szczególnie małżonkom:

  • Aleksandrze i Pawłowi Leszczynskim i ich córce Marysi,
  • Mari i Tomaszowi Pietrzak wraz z synem Maksymilianem,
  • Agnieszce i Krzysztofowi Prinz z synem Michałem,
  • Annie i Marcinowi Szczur z synem Piotrusiem.

Niech Boża Dziecina wynagradza ten czas.
Bo to był dobry, wyjątkowy czas świętowania.

W pierwszy dzień świąt, w rocznicę śmierci ks. Zygmunta Trybowskiego poszliśmy do jego grobu, by tam podziękować za jego osobę,  wiarę i troskę za Martyrię. To dzieło zaistniało dzięki Jego zgodzie.
Fot. Wiesław Kajdasz