Martyriowe

wydarzenia

Misterium Męki Pańskiej w Fordońskiej Dolinie Śmierci

Światowe Dni Młodzieży w wymiarze diecezjalnym przeżywamy w realizacji XX Misterium Męki Pańskiej w Fordońskiej Dolinie Śmierci (5 kwietnia 2020 r. godz. 16:00 i 20:00). „Jestem z wami” – to słowa Pana Jezusa, które wypowiedział do uczniów po Zmartwychwstaniu. Bóg jest z nami i pośród nas w najprostszej formie – jako Chleb, którym możemy się karmić podczas świętej Liturgii. Nie jest to symbol, ale żywa Jego obecność, kiedy dla nas oddał życie zapraszając do ciągłego udziału w Misterium swojej Męki, Śmierci i Zmartwychwstania. Jest z nami w Tajemnicy Eucharystii, ale także w ludziach, którzy stają się świadkami tej nieskończonej Miłości. Jednym z nich jest ciągle obecny w tajemnicy „świętych obcowania” św. Jan Paweł II. W roku jego 100 urodzin chcemy pójść jego śladem i odkryć głębie prawdy o tym, że Boże „Jestem” znaczy Miłość.