Martyriowe

wydarzenia
MŁODZIEŻOWY TELEFON ZAUFANIA I WSPARCIA Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Bydgoskiej

Młodzieżowy telefon zaufania i wsparcia „Nie łam się – wygadaj się”

Młodzieżowy telefon zaufania i wsparcia „Nie łam się – wygadaj się” to inicjatywa młodzieży i wychowawców duszpasterstwa młodzieży naszej diecezji. Czas pandemii rodzi u młodych coraz więcej trudności w jej przeżywaniu. Jak sami wyjaśniają, potrzeba im czasami kogoś zaufanego, kto w sposób empatyczny i rzeczowy ich wysłucha oraz pomoże przejść trudniejsze momenty ciągłej obecności w domu, niemocy spotkania się z przyjaciółmi czy radzenia sobie z coraz boleśniej odczuwaną samotnością. Nie zawsze znajdują oni wsparcie w rodzicach, innych domownikach czy znajomych z internetu. (załącznik)

MŁODZIEŻOWY TELEFON ZAUFANIA I WSPARCIA