Martyriowe

wydarzenia

Relacja z Kongresu w Łodzi

W miniony weekend w Porszewicach w ośrodku Konferencyjno-Rekolekcyjnym Diecezji Łódzkiej odbywał się Kongres Biskupów Europy „Szkoła- Katecheza- Uniwersytet”. Zebrały się delegacje duszpasterstw z całej Polski – z Częstochowy, Warszawy, Rybnika, Wrocławia, Łodzi i Bydgoszczy. Kongres rozpoczął się w czwartek, ale my dołączyliśmy w piątek na Mszę Świętą połączoną z Jutrznią, która rozpoczynała dzień sesji wykładowych.  Po Mszy Świętej udaliśmy się do sali konferencyjnej i wysłuchaliśmy wykładu, który wygłosiła Pani prof. Kaja Kaźmierska – „Moje życie”. Pani profesor podkreślała, że w świecie potrzeba postrzegania swojego życia jako spójnego i mającego jakiś głębszy sens, niezależnie od doświadczeń życiowych, jest dominująca. W tej prelekcji była mowa o tym, że ludziom wiary łatwiej przyjąć trudności życiowe, łatwiej zaakceptować swoją sytuację życiową. Kolejny wykład w temacie „Odpowiedzialność, miłość i posługa charytatywna” wygłosił profesor Paul van Geest, dyrektor Instytutu patrystycznego i wykładowca historii Kościoła Uniwersytetu w Tilburgu w Holandii. W swojej wypowiedzi skupił się z kolei na relacjach z innymi. Mówił o odpowiedzialnej miłości, o trosce o drugiego człowieka i o tym jak otrzymanym dobrem można i należy dzielić się z innymi. Wysłuchaliśmy świadectw duszpasterzy akademickich oraz studentów, mogliśmy też zobaczyć co dzieje się w innych ośrodkach akademickich – ponieważ każda Polska grupa, która brała udział w kongresie przygotowała prezentację swojego duszpasterstwa. Wieczór spędziliśmy w Łódzkim DA „Piątka”,  skąd udaliśmy się na nocleg do Akademika Politechniki Łódzkiej. Był czas na integrację, na to, żeby się bliżej poznać – podczas przerw pomiędzy wykładami, podczas wspólnych posiłków, noclegu. Bardzo chętnie wymienialiśmy się spostrzeżeniami i informacjami, co dzieje się w naszych ośrodkach akademickich, jak spędzamy czas, co organizujemy – generalnie jak wygląda nasze funkcjonowanie.

Sobotę również rozpoczęliśmy Mszą Świętą połączoną z Jutrznią. Głównym tematem dnia było hasło: „Wiara, która przenika życie”. Swoimi spostrzeżeniami na ten temat na podstawie swoich własnych przeżyć i doświadczeń podzielili się: Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Jean-Claude HOLLERICH-wieloletni profesor i Wicerektor Sophia University w Tokio, od 2011 roku jest Arcybiskupem Luksemburga oraz Profesor Paweł GÓRSKI- Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Po wykładzie i obiedzie wróciliśmy do Bydgoszczy, ale nie rozstajemy się na długo z naszymi przyjaciółmi z innych ośrodków akademickich, bo przecież już w ten weekend spotkamy się na Pielgrzymce Akademickiej na Jasną Górę. :)

To był naprawdę dobry czas, dobrze usłyszeć, co dzieje się w temacie duszpasterstwa akademickiego nie tylko w Polsce, ale w Europie, jakie są problemy, a co sprawia radość, na co trzeba zwrócić uwagę, co wyeksponować. Cenne było każde słowo, może szczególnie gości zagranicznych, żeby docenić to, co mamy teraz i jeszcze bardziej pracować, żeby nie poddawać się procesowi sekularyzacji.

Pod tym linkiem można zobaczyć podsumowanie kongresu przez ks. abp. Marka Jędraszewskiego: https://www.youtube.com/watch?v=MrDRGeJDW70