Martyriowe

wydarzenia

Serce Ojca

23 stycznia w Sanktuarium MB Królowej Męczenników w Bydgoszczy odbyła się pierwsza modlitwa pt. „Serce Ojca”.

„Serce Ojca” to nowa inicjatywa ewangelizacyjna akademickiego zespołu „Amen+” we współpracy ze wspólnotami Młodzieżowej Rady Programowej Diecezji Bydgoskiej oraz naszego duszpasterstwa. Kierujemy do młodzieży, studentów oraz wszystkich mieszkańców miasta zaproszenie do szczególnej modlitwy o odrodzenie życia religijnego. Pandemia osłabiła lub wręcz zatrzymała aktywność w tym względzie. Wielu z nas przeżywa podobną sytuację na gruncie życia wewnętrznego.

Idąc za wezwaniem Ojca świętego Franciszka, który w ogłoszonym niedawno Liście Apostolskim „Patris corde” zawierzył w tym roku Kościół szczególnemu wstawiennictwu św. Józefa, pragniemy w comiesięcznych wieczorach modlitwy zawierzyć Kościół Młodych, potrzebujący szczególnej troski. Chcemy prosić św. Józefa, by jak Maryję z Dzieciątkiem ochraniał i prowadził, tak i nas bezpiecznie przeprowadzał przez meandry niepewnych dla wiary obecnych czasów.

Każdemu spotkaniu towarzyszy konferencja o świętym Oblubieńcu NMP. W pierwszej nauce ks. Piotr Wachowski przypomniał słowa Ojca świętego Franciszka z jego Listu: „Wszyscy mogą znaleźć w św. Józefie, mężu, który przechodzi niezauważony, człowieku codziennej obecności, dyskretnej i ukrytej, orędownika, pomocnika i przewodnika w chwilach trudnych. Święty Józef przypomina nam, że ci wszyscy, którzy są pozornie ukryci lub na „drugiej linii”, mają wyjątkowy czynny udział w historii zbawienia”. Jego ojcostwo względem Pana Jezusa wyrażało się konkretnie w tym, że „uczynił ze swego życia służbę”. Co to dzisiaj dla nas znaczy: uczynić z życia SŁUŻBĘ? Kojarzy się nam się ona z godnym pożałowania i litości poddaństwem, nieporadnością, naiwnością, słabością emocjonalno-intelektualną itp. Czy aby jednak na pewno? Chyba bardziej z WOLNOŚCIĄ CZYNIENIA Z ŻYCIA DARU W JASNO ROZEZNANYM, OKREŚLONYM I ODWAŻNIE PODJĘTYM POWOŁANIU, MISJI. Ja wiem czego od życia chcę i umiem to „sprzedać”! A inni to „kupią” tyko wtedy, jak zobaczą, że dla mnie jest ono „drogo-cenne”! To jest czysta ewangelizacja.

Podczas modlitwy nie mogło zabraknąć adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwy w ciszy.

Program kolejnych spotkań oraz relacje dostępne są na profilu FB: Amen+ oraz Młodzieżowej Rady Programowej Diecezji Bydgoskiej.