Martyriowe

wydarzenia

Spotkanie z Moniką i Marcinem Gomułkami

Niedziela dnia 20 stycznia 2019 r. godzina 18:30. Twarze nowe, twarze dawno nie widziane i wreszcie te dobrze znane. W salce D.A. Martyria wprost zaroiło się od twarzy. Kiedy wydawało się, że jest już pełna wciąż docierały nowe osoby. Sala przyjmowała każdego. Wreszcie wypełniła się dosłownie aż po brzegi.

Skąd tak liczne przybycie wspomnianych twarzy? Sala zawdzięczała je innym twarzom. Twarzom młodym, uśmiechniętym, rozpoznawalnym. Były to twarze znanych katolickich blogerów. Twarze Moniki, Marcina, Adasia i Zuzi Gomułków, czyli autorów popularnego bloga Początek Wieczności.

Temat spotkania „Ja i Ty, czy już My?” dotyczył rzecz jasna głównego przedmiotu publicznej działalności naszych Gości, a mianowicie problematyki miłości dwojga ludzi, relacji małżeńskich, czy szerzej – rodzinnych, a także miejsca Boga w tych relacjach. Państwo Gomułkowie wspominali między innymi o potrzebie „rezygnacji z siebie”, swoich przyzwyczajeń oraz konieczności otwarcia się na potrzeby drugiej osoby. Wskazywali na problemy, na jakie natknęli się tworząc nową, bliższą rodzinę wynikające z różnych uwarunkowań rodzinnych, wzorców, odległych części kraju, czy generalnie środowisk, z których się wywodzą. Podkreślali wagę przebaczania, a także okazywania wdzięczności w życiu codziennym. Zwracali uwagę na konieczność rozmowy o wszystkich ważnych sprawach i tworzenia odpowiedniego ku niej klimatu.

Nasi Goście w bardzo ciekawy sposób opowiadali o roli Boga w ich małżeństwie. Wskazywali, że przyjmuje On często rolę Mediatora w ich związku. Gdy pojawiają się sytuacje problemowe, czy wręcz konfliktowe, wspólna modlitwa zawsze ich zbliża, pozwala przypomnieć sobie o tym, co najważniejsze.

Państwo Gomułkowie wspominali także, że z ich słów może wyłaniać się obraz małżeństwa idealnego. Praktyka także ich osobistego życia czasem odbiega jednak od teorii i nie obce są im problemy, czy chwile słabości. Ważne, żeby umieć je przezwyciężać.

Oczywiście to tylko niektóre spośród omawianych zagadnień. Poruszonych wątków było wiele. Każdy z przebywających w związku, czy też dopiero poszukujący drugiej osoby z pewnością mógł ze spotkania wynieść dla siebie jakieś wartościowe treści.

Po zakończonym spotkaniu udaliśmy się do kościoła na niedzielną Eucharystię, podczas której w sposób szczególny osoby samotne modliły się o dobrego męża lub dobrą żonę.