Martyriowe

wydarzenia

„TRY to BOW – spróbuj się skłonić”

Mamy «mistrzów duchowych», czyhają na nas sekty, grzech i zniewolenia. Jak się przed tym ustrzec? Spotykając Boga na modlitwie, w Jego Słowie, ale i ogromnym darze, jakim są sakramenty – uważa ks. Robert Ablewicz MSF.

W Bydgoszczy zorganizowano rekolekcje akademickie zatytułowane „Na dobry początek”. Misjonarz, pomimo pozytywnego testu COVID-19, nie poddał się, prowadząc spotkania z izolacji.

Kulisy hasła zaplanowanych rekolekcji „TRY to BOW – spróbuj się skłonić” były dosyć tajemnicze. Ksiądz Robert Ablewicz MSF – misjonarz w Papui Nowej Gwinei, Misjonarz Miłosierdzia, egzorcysta i duszpasterz młodych – zaprosił wraz z Diecezjalnym Ośrodkiem DA „Martyria” do wyruszenia w misyjną przygodę, by ponownie doświadczyć żywego Jezusa. – Pracuję w Papui Nowej Gwinei od siedmiu lat, na terenie diecezji Mendi, na wysokości 2200 metrów. To jeden z terenów odkryty przez białego człowieka dopiero w XIX wieku. Posługiwanie wśród Papuasów często jest bardzo utrudnione przez ich plemienne wierzenia, szamanów i ludzi, którym zależy, by imię Jezusa nie było znane. Pracując w buszu, wśród ludzi bardzo prostych, wciąż odkrywam, czym jest wspólnota Kościoła i wiara w Chrystusa – powiedział rekolekcjonista.

Samo hasło rekolekcji „TRY to BOW – spróbuj się skłonić” było nawiązaniem do wielkiej postaci śp. ks. prałata Zygmunta Trybowskiego, budowniczego Bazyliki Królowej Męczenników. Miejsca wielu inicjatyw duszpasterskich o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. Miejsca, w którym mieści się Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego „Martyria”. Trzonem nauk stał się fragment Ewangelii św. Jana, a bohaterami Jezus i Samarytanka. – Padają tam słowa Jezusa „Daj mi pić”. W dalszej części słyszymy: «O, gdybyś znała dar Boży i [wiedziała], kim jest Ten, kto ci mówi: „Daj Mi się napić” – prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej». – Są różne źródła, z których czerpiemy, jednak nie zawsze są one dobre i czyste – dodał ks. Robert Ablewicz MSF.

Miejscem spotkań i łączności z misjonarzem stała się bazylika w Fordonie. – Pragnienie przeżycia spotkań było dla studentów większe niż związane z tym trudności. Dzięki nagraniom ks. Roberta mogliśmy poświęcić trzy wieczory na odsłuchanie treści, przełożenie ich na nasze życie w modlitwie przed Najświętszym Sakramentem – dodał diecezjalny duszpasterz akademicki ks. Piotr Wachowski. – Pomimo dużego niepokoju, rekolekcje okazały się bardzo owocne – podsumowała Agata Graczyk.