Martyriowe

wydarzenia

Ogólnobydgoska Inauguracja Roku Akademickiego

Główną myślą przesłania homilii, wygłoszonej w Bazylice Królowej Męczenników, stała się prawda i jej rozumienie w kontekście nauczania ks. Josepha Ratzingera. – Jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że dysponujemy „Opera omnia”, czyli zebranymi dziełami teologicznej twórczości Ratzingera, jeszcze sprzed czasów jego pontyfikatu. To znaczy, kiedy był zatrudniony na uniwersytetach jako profesor, a później był prefektem Kongregacji Nauki Wiary. Czym zatem jest prawda dla Josepha Ratzingera? – pytał bp Tyrawa.

Msza św. zgromadziła przy ołtarzu przedstawicieli świata nauki, reprezentujących uczelnie wyższe prywatne i państwowe. – Od zawsze istniał spór, czy szkoła i uniwersytet mają tylko kształcić, przekazywać wiedzę, czy może dodatkowo kształtować, wychowywać do integralnego rozwoju człowieka. Chyba doskonale to rozumiemy, że jeśli zubożymy kształcenie do suchego przekazu, transferu wiedzy, nie będzie pośród nas pasjonatów prawdziwej mądrości, a przecież tylko tacy ludzie zmieniają świat – mówił na wstępie diecezjalny duszpasterz akademicki ks. Piotr Wachowski.

Uroczystość odbywała się z inicjatywy Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego „Martyria”. – Dla studentów Msza Święta przeżywana wraz z nauczycielami jest umocnieniem na cały rok wytężonej nauki i pomaga budować jedność w środowisku akademickim – podsumowała Milena Dąbrowska, studentka piątego roku budownictwa na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.