Martyriowe

wydarzenia

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Z okazji obchodzonego w tym roku 30-lecia Martyrii zorganizowaliśmy sobie pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Od 3 do 10 września w 42-osobowej grupie międzypokoleniowej chodziliśmy śladami Jezusa, Marii i innych postaci biblijnych na terenie Izraela i Jordanii.

Byliśmy w Kanie Galilejskiej, gdzie małżonkowie odnowili przyrzeczenia ślubne, w Nazarecie, na Górze Tabor, Górze Błogosławieństw, w Kafarnaum, w Tabghdze, gdzie Jezus rozmnożył chleb i ryby, w Madabie — mieście chrześcijan, na Górze Nebo, skąd Mojżesz miał zobaczyć Ziemię Obiecaną, w skalnym mieście Petra, w Betlejem, gdzie dane nam było tylko we własnej grupie czuwać w miejscu narodzenia Pana Jezusa i gdzie zaszliśmy na Pole Pasterzy i do Groty Mlecznej. Wiele czasu spędziliśmy też w Jerozolimie. Mogliśmy odprawić Mszę w Bazylice Grobu Pańskiego i modlić się tam pod Krzyżem i w Grobie Pańskim. Przemierzyliśmy tu też Drogę Krzyżową ulicami miasta, odwiedziliśmy Wieczernik, Górę Oliwną i mogliśmy pomodlić się pod Ścianą Płaczu. Odnowiliśmy też przyrzeczenia chrzcielne, stojąc po kolana w Jordanie. To nie wszystkie miejsca, ale nie sposób ich tu wymienić, bo było ich bardzo dużo.

Dzięki codziennej Mszy Świętej w historycznych miejscach i opowieściom naszych przewodników — ojca Eleazara, franciszkanina mieszkającego od 12 lat w Besaidzie, i Raeda, Jordańczyka, który dzięki studiom odbytym w naszym kraju doskonale mówi po polsku — mogliśmy tak bardzo „na żywo” przeżywać wydarzenia, które działy się tu ponad 2 tysiące lat temu.

Ogromne Bóg zapłać dla Gosi Zasępy za podjęcie się organizacji tej pielgrzymki, naszym księżom za opiekę duchową oraz naszym przewodnikom.

Za 5 lat prawdopodobnie powrócimy na ten szlak. Może warto zacząć odkładać fundusze już od dziś?